III OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA APOSTOLATU MARGARETKA – KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI

12-14.10.2018