INTENCJE MSZALNE

21-28.02.2021

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21 lutego 2021

   800 I za † Zofię i Zygmunta Chmura oraz dziadków Cąblik i Chmura

         II za † Helenę, Wincentego, Stanisławę, Andrzeja, Wiktora, Stanisława Czechowskich

   930 I za † Mirosławę Wanta

         II za † Jadwigę i Franciszka Pawlikowskich oraz Grażynę Bobkowską

1100 I za † Klarę Majewską

         II za † Annę i Henryka Dembek

1700 za † Jolantę Makowską


PONIEDZIAŁEK – 22 lutego 2021

1000 dziękczynna w 60 rocznicę urodzin p. Mariana – intencja od Matki chrzestnej

1800 I za † Mirosławę Wanta

         II za † Jadwigę, Sylwestra, Krystynę i Kazimierza Mazurkiewicz


WTOREK – 23 lutego 2021

1000 za † Henryka Motykowskiego, syna, zięcia i rodziców obojga stron

1800 I za † Mirosławę Wanta

         II za † Anielę Lebiosz i Marię Kotek


ŚRODA – 24 lutego 2021

1000 za † Jerzego i Irenę Piórek, Jadwigę i Franciszka Klimek oraz braci i szwagrów

1800 I za † Mirosławę Wanta

         II w pewnej intencji


CZWARTEK – 25 lutego 2021

1700 za † Ruth i Bogusława Kwaśniewskich

1800 I za † Mirosławę Wanta

         II za † Tomasza, Waleriana Galant, rodziców obojga stron, Romana Gmaj


PIĄTEK – 26 lutego 2021

1700 za † Zygmunta w 11 rocznicę śmierci i Jadwigę Rogowskich oraz †† z rodziny obojga stron

1800 za † Mirosławę Wanta


SOBOTA – 27 lutego 2021

1700 za † Stefana Kuziemskiego w 14 rocznicę śmierci oraz †† z rodziny Chyła i Kuziemskich

1800 za † Mirosławę Wanta


II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28 lutego 2021

   800 dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla p. Bogumiły Rebiszke w 70 rocznicę urodzin

   930 I za † Mirosławę Wanta

         II za † Zofię i Kazimierza Brzoskowskich, Leona Gapskiego

1100 I za † Jerzego Gnisch w 25 rocznicę śmierci, syna Mirosława i †† z rodziny

         II za † męża Edwina w 8 rocznicę śmierci i †† z rodziny Bąkowskich i Mucha

1700 dziękczynna w 75 rocznicę urodzin p. Cecylii