Wspólnota Marana Tha jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną. Ma ona charakter nieformalny i znajduje się w nurcie Odnowy w Duchu Świętym.

Celem wspólnoty są nowa ewangelizacja i katechizacja dorosłych w parafii, do czego wzywał Jan Paweł II.

Na spotkaniach pogłębimy znajomość Słowa Bożego oaz teologii katolickiej przede wszystkim w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego.

Program obejmuje trzy typy spotkań:

  1. Rozmowy na temat wiary i moralności chrześcijańskiej
  2. Lectio divina (medytację Słowa Bożego)
  3. Biblijną rewizję życia

Opiekun: ksiądz proboszcz Leszek Kozłowski

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.

Wszelkie informacje u animatora spotkań.