WIECZORNICA KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II
W 40 ROCZNICĘ WYBORU NA PAPIEŻA

16.10.2018