KOŁO MISYJNE

   23 września 2014r. odbyło się pierwsze spotkanie ogniska misyjnego działającego przy naszej parafii.

    Opiekun koła: Alicja Went

    Celem naszych spotkań jest zainteresowanie działalnością Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i ukazanie możliwości współpracy w działalności misyjnej; ukazanie zasad aktywności na rzecz ewangelizacji i jej konkretnych rozwiązań w praktyce; pogłębianie wiedzy religijnej, w szczególności w zakresie chrześcijańskiego powołania misyjnego; poszerzanie znajomości problemów dzisiejszego świata, szczególnie krajów misyjnych i ich mieszkańców; budzenie zainteresowania kulturą i obyczajami mieszkańców innych kontynentów oraz ich środowiskiem życia; uświadomienie równości wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia; rozwijanie umiejętności wykorzystania własnych talentów i możliwości w służbie potrzebującym.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • przygotowanie do Diecezjalnego Kongresu Misyjnego (plakat, wiersz, strój misyjny, nauka hymnu misyjnego),
  • przygotowanie liturgii słowa na Niedzielę misyjną oraz uroczystość Objawienia Pańskiego,
  • przedstawienia i inscenizacje misyjne,
  • kolędowanie,
  • wyjazdy na rekolekcje,
  • kontynuację dzieła adopcji na odległość (Dom Dziecka w Nairobi w Kenii),
  • wykonywanie gazetek ściennych w szkole,
  • czytanie gazet o tematyce misyjnej,
  • zbiórki pieniędzy na cele misyjne.