KAPŁANI

Proboszcz

ks. Leszek Kozłowski

Wikariusz

ks. Daniel Kreft