CARITAS

Caritas znaczy miłość

a w Biblii – Deus caritas est – znaczy – Bóg jest miłością.

   Parafialny Zespól Caritas Parafii p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym został powołany przez śp. Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę dekretem Nr 47/99 z dnia 17 listopada 1999r.

   Inicjatorką powstania i założycielką Zespołu była Pani Teresa Wegner-Czajka i ona też pełniła funkcję prezesa przez 14 lat do dnia śmierci.

   Zespół liczył 16 członków.

   Głównym celem działań PZC jest rozpoznawanie potrzeb, organizowanie i niesienie pomocy charytatywnej potrzebującym z terenu parafii oraz mobilizowanie wspólnoty parafii do czynienia miłosierdzia.

 Z kart historii:

   Przez wszystkie lata aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy poszkodowanym w pożarach, powodziach i innych klęskach żywiołowych, czy to w formie datków pieniężnych czy zakupie odzieży, żywności , leków lub przyborów szkolnych.

Przeprowadzamy cykliczne akcje:

 • od 10 lat organizujemy spotkania dla osób „nieco wcześniej urodzonych”
 • realizujemy program PEAD – rozprowadzanie żywności dla potrzebujących
 • corocznie uczestniczymy w akcji   „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” – sprzedaż  świec  wigilijnych
 • organizujemy corocznie akcję „Dar serca” – zbiórkę żywności  w  okresie bożonarodzeniowym w sklepach z terenu parafii. Dzięki naszym darczyńcom   przygotowujemy kilkadziesiąt paczek:
  • Dla dzieci ze słodyczam
  • Osób starszych  i samotnych z art. spożywczymi
 • w Niedzielę Palmową organizujemy kiermasz świąteczny, na którym można zakupić  paschaliki, chlebki miłości, palmy i stroiki
 • uczestniczymy  w akcji „Wakacje z Caritas” – wypoczynek letni w formie kolonii dla naszych najmłodszych pociech. Organizujemy też wycieczki do ciekawych miejsc. Byliśmy w Poznaniu, Zielonej Gorze, Kołobrzegu, Licheniu, Gnieźnie i wielu innych. Pływaliśmy statkami, jeździliśmy zabytkowymi kolejkami i  wojskowymi wozami bojowymi
 • dotychczas byliśmy też współorganizatorami pikników parafialnych a w 2013 r. festynu parafialnego
 • przeprowadzamy comiesięczne zbiórki do puszek przed kościołem
 • jesteśmy też współorganizatorem akcji  „Cała Polska czyta dzieciom” I Gminnego Konkursu Twórczości Ks. Jana Twardowskiego.
 • W działaniach naszych nieodłącznie wspomagają nas wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym. Koło to powstało 18 marca 2003 roku, a rolę opiekuna pełni  Dyrektor  Szkoły Pani Anna Knuta. Początkowo Koło liczyło 40 uczniów.
 • Uczniowie niejednokrotnie ubogacali też  różnego rodzaju spotkania ciekawym programem  artystycznym.

9 stycznia 2016 otrzymaliśmy z rąk ks. Biskupa Ryszarda Kasyny wyróżnienie od Caritas Diecezji Pelplińskiej.