APOSTOLAT MARGARETKA

   Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. Ojcu Jozo Zovko, byłemu proboszczowi parafii w Medziugorju (Bośnia i Hercegowina), objawiła się Matka Boża i płakała przed nim z powodu kapłanów. Ojciec Jozo wspomina słowa Maryi: „Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła. Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się na różańcu każdego dnia”. Matka Boża płakała z powodu kapłanów, gdyż wielu z nich przestało wpatrywać się w Tajemnicę Kapłaństwa z pokorą pełną podziwu i dziękczynienia, a wiele tysięcy kapłanów po prostu zdradziło otrzymane od Boga powołanie, porzuciło tę najbardziej zaszczytną i odpowiedzialną służbę w Kościele i odeszło bezpowrotnie ze stanu duchownego, dając przy tym niemałe zgorszenie dla wiernych. Byli zdolni, utalentowani, ale upadli z powodu braku dostatecznej pomocy modlitewnej Kościoła.

   Matka Boża bardzo pragnie, aby wszyscy wierni gorąco kochali swych kapłanów, gdyż każdy kapłan jest jak Mojżesz, aby prowadzić Kościół bezpieczną drogą do Ziemi Obiecanej, tj. nieba. Bez wiernych i roztropnych kapłanów Kościół nie wie dokąd iść, brakuje mu nadprzyrodzonych źródeł uświęcenia (słowa Bożego, Eucharystii, odpuszczenia grzechów, uzdrowienia, wyzwolenia spod władzy szatana), a wierni są jak latorośle oddzielone od winnego krzewu. Dlatego Matka Boża pragnie, aby każdy kapłan ponownie znalazł właściwe mu miejsce w twoim sercu, w twojej modlitwie, w twojej rodzinie, i uzyskał potrzebną mu duchową ochronę i materialne wsparcie.

   MARGARETKA jest wspaniałym Bożym dziełem. Nazwa pochodzi od imienia niezwykłej osoby, którą była Margaret O’Donnell. Margaret z Kanady. W wieku 13 lat, w sierpniu 1951 roku, zaraziła się choroba Heine-Medina podczas spotkania rodzinnego. Zawieziono ją do szpitala w Ottawie, potem do Montrealu. Po trzech miesiącach leczenia, wróciła do domu, ale była całkowicie sparaliżowana, mogła poruszać tylko głową. Margaret szybko zrozumiała, że ta choroba była jej powołaniem, tak jak dla innych małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne. Zaczęła więc poświęcać swoje cierpienie modląc się za swoją parafię, proboszcza, Kapłanów, we wszystkich intencjach, które jej powierzano. Z każdym dniem, zwiększała się liczba Kapłanów odwiedzających Margaret i proszących ją o tę formę modlitwy. Przyjmowała czasem 20 osób dziennie. Wielu Kapłanów podnosiła na duchu swoją modlitwą, wielu pomogła swoim cierpieniem. Margaret zmarła w Wielki Piątek, w wieku 40 lat, po 27 latach życia w bezruchu, cierpienia i modlitwy.

   Pani prof. Louise Ward, która znała osobiście Margaret O’Donnell, 1 sierpnia 1981r. w Aylmer, Quebec w Kanadzie założyła Ruch MARGARETEK, którego inspiracją było życie i modlitwa Margaret, i dlatego nazwała go jej imieniem. Imię to z francuskiego marguerite, oznacza polny kwiatek w Polsce nazywany margerytką.

   Symbolem Apostolatu MARGARETKA stał się więc mały biały kwiatek, który oznacza poświęcenie, prostotę i jedność. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób (lub nazwiska rodzin), które składają Bogu przyrzeczenie dożywotniej modlitwy – każda osoba (lub rodzina) w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana.

   Grupa siedmiu osób składa dożywotnie przyrzeczenie modlitwy, tzn. do końca życia. Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, a istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną, to można to uczynić. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to osoba składająca przyrzeczenie zabiera ze sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po śmierci (w niebie lub w czyśćcu – na zasadzie świętych obcowania), aby wszyscy szczęśliwie dotarli do bram nieba. Gdyby kapłan umarł wcześniej, to nie przestajemy się za niego modlić, gdyż nie wiemy, czy jest on w niebie, czy też w czyśćcu, gdzie będzie potrzebował naszego wstawiennictwa. Wierzymy, że Bóg w swoim miłosierdziu wykorzysta każdą modlitwę zanoszoną za kapłanów i pozwoli uczestniczyć w wymianie duchowych dóbr pomiędzy „siódemką” a jej kapłanem.

W naszej wspólnocie parafialnej 16.10.2014 uroczyste przyrzeczenie złożyły 3 MARGARETKI

Modlą się w intencji kapłanów:

Ks. Biskupa diecezjalnego dr Ryszarda Kasyny

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

Tomasz Bobkowski
Piotr Wiśniewski
Teresa Wiśniewska
Hanna Urbańska
Stefania Bobkowska
Wanda Daszkowska
Helena Bobkowska

Ks. Proboszcza Leszka Kozłowskiego

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

Barbara Gnisch
Justyna Kolaska
Małgorzata Lewandowska
Marzena Chyła
Andrzej Lewandowski
Barbara Soboń
Magdalena Osocja

Ks. Marcina Woelke

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

Alicja Went
Katarzyna Giełdon
Lucyna Soboń
Anna Lewandowska
Wanda Daszkowska
Żaneta Rankiewicz
Stefania Stawicka

Dnia 08.12.2014 w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP uroczyste przyrzeczenie złożyła 4 MARGARETKA

Modli się w intencji kapłana:

o. Janusza Marii Szypulskiego

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

Maria Noga
Bożena Langowska
Teresa Pyrkowska
Małgorzata Kotlenga
Janina Mularczyk
Bożena Chyła
Lidia Zielińska

Dnia 27.06.2015 uroczyste przyrzeczenie złożyła 5 MARGARETKA

Modli się w intencji kapłana:

ks. biskupa Wiesława Śmigla

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

Monika Gretkowska
Bożena Daszkowska
Lucyna Brzoskowska
Daniela Sonnenfeld
Dorota Pyrkowska
Bożena Watkowska
Anna Kwiatkowska

Dnia 26.09.2015 podczas Mszy św. dziękczynnej w 50-lecie ślubów zakonnych s. Innocenty uroczyste przyrzeczenie złożyła 6 MARGARETKA

Modli się w intencji:

s. Innocenty Niedźwieckiej

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

Joanna Gawrońska
Maciej Gawroński
Alina Gnisch i Ksymena Zabiciel
Barbara Gnisch
Teresa Wąsik
Kazimiera Posmyk
Franciszek Niedźwiecki

Dnia 16.10.2015 w I rocznicę istnienia Apostolatu uroczyste przyrzeczenie złożyła 7 MARGARETKA

Modli się w intencji kapłana:

o. Andrzeja Drozd OP

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

Barbara Grabalska
Dorota Surowiak
Jadwiga Hawryszko
Mirosława Polanska
Anna Rozenek
Ewa Zienkiewicz
Wiesława Kolanowska-Bugaj