Hymn do Ducha Świętego

1. Przybądź, Stwórco, Duchu Boży, nawiedź wiernych Twych umysły; niech Twa hojność łask przymnoży sercom, które z rąk Twych wyszły.

2. Tyś jest Pocieszyciel boski, dar niebieski, pokrzepienie, źródło życia, żar miłości i duchowne namaszczenie.

3. Tyś jest w darach siedmioraki, palcem ojcowskiej prawicy; uczysz mowy wielorakiej wedle Ojca obietnicy.

4. Nieć w umysłach światło Twoje, w sercach rozlej miłość czystą; słabe naszych ciał ostoje pokrzep mocą wiekuistą.

5. Wroga od nas pędź daleko, przyśpiesz dar pokoju Twego; pod Twą wodzą i opieką, niech unikniem wszego złego.

6. Niech przez Ciebie Ojca znamy, poznajemy Syna Jego, niech też zawsze wyznawamy Ciebie, Ducha Im wspólnego.

7. Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje, i Świętemu też Duchowi niech na wieki nie ustaje. Amen.

Dary Ducha Świętego

1. Dar Mądrości

2. Dar Rozumu

3. Dar Rady

4. Dar Męstwa

5. Dar Umiejętności

6. Dar Pobożności

7. Dar Bojaźni Bożej

Owoce Ducha Świętego

1. Miłość

2. Radość

3. Pokój

4. Cierpliwość

5. Uprzejmość

6. Dobroć

7. Wierność

8. Łagodność

9. Opanowanie