ZJAZD MI POLSKI PÓŁNOCNEJ – UROCZYSTOŚCI POBEATYFIKACYJE O. MICHAŁA I O. ZBYSZKA

09.04.2016