WYJAZD PARAFIALNY – SŁOWACJA, CZECHY

01-07.07.2019