PIELGRZYMKA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ DO SANKTUARIÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ

13-18.06.2016