II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA APOSTOLATU MARGARETKA – KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI

13/14.10.2017