DIECEZJALNE ROZPOCZĘCIE ROKU MIŁOSIERDZIA

12.12.2015