WIZYTACJA KANONICZNA – KS. BP WIESŁAW ŚMIGIEL

28.10.2016