„SENIORZE – ZATRZYMAJ CZAS”

W listopadzie Parafialny Zespół Caritas naszej parafii realizował projekt pn.„Seniorze
–zatrzymaj czas”. Celem tego zadania było zapoznanie seniorów z zasadami zdrowego
żywienia i racjonalnego gospodarowania żywnością, utrzymanie kondycji fizycznej i
sprawności umysłowej. Dzięki funduszom, pozyskanym w ramach grantu otrzymanego od
Caritas Diecezji Pelplińskiej i zaangażowaniu wolontariuszy, przeprowadzono cykl spotkań
dla 30 seniorów 60+. Projekt zorganizowano w trzech etapach.
I etap – spotkanie z dietetykiem
Miało na celu przybliżenie zdrowych zasad żywienia oraz racjonalnego dokonywania
zakupów. Chętni mogli także skorzystać z badań kalkulatorem BMI.
II etap – wspólne gotowanie posiłku
Zajęcia odbyły się w dwóch grupach. Pod okiem technika żywienia, seniorzy przekonali się,
że gotowanie posiłku może być ciekawe, sprawiać przyjemność, a przede wszystkim być
zdrowe. Tę przygodę ze wspólnym gotowaniem poszerzono o krótki kurs carwingu, składania
serwetek i nakrywania stołu.
III etap – spotkanie z fizjoterapeutą i ćwiczenia sprawności umysłu
Beneficjenci, dzięki obecności fizjoterapeuty, mieli możliwość poznania prostych ćwiczeń,
które można wykonywać samemu w domu. Wiele radości przyniosły seniorom łamigłówki
umysłowe (krzyżówki, skojarzenia, kalambury, rebusy), służące usprawnianiu pamięci.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali książki „Zdrowe żywienie seniora” i „Aktywność
fizyczna seniora”, które stanowiły uzupełnienie wiedzy wyniesionej ze spotkań.