gallery/logo

tel.: (58) 561-95-11 / 665-337-161    e-mail: parafiasmetowo@gmail.com

gallery/naglowek_strona
gallery/swieca_pogrzeb
DIECEZJA PELPLIŃSKA
RADIO GŁOS
DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO RODZIN
CARITAS DIECEZJALNA

PROBOSZCZ

 

WIKARIUSZ

 

ORGANISTA

KALENDARIUM ŻYCIA ŚW. JANA PAWŁA II

18.05.1920

W Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich.

 

Sierpień 1938

Wraz z ojcem przenosi się do Krakowa, gdzie rozpoczyna studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Wrzesień 1940

Rozpoczyna pracę fizyczną jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku, a później w fabryce sody kaustycznej „Solvay”, by uchronić się przed wyjazdem na przymusowe roboty do Niemiec.

 

Październik 1942

Wstępuje do konspiracyjnego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczyna studia filozoficzne kontynuując pracę w „Solvayu”.

 

1 listopada 1946

Karol Wojtyła otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk kard. A. S. Sapiehy.

 

15 listopada 1946

Wyjeżdża do Rzymu na studia teologiczne.

 

19 czerwca 1948

Obrona pracy doktorskiej pt. „Doctrina de fide apud S. Joannem de Cruce” na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie.

 

28 lipca 1948

Ksiądz Wojtyła przybywa do Niegowici, pierwszej przydzielonej mu parafii.

 

16 grudnia 1948

Promocja doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

17 sierpnia 1949

Ks. Wojtyła zostaje przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie w celu zorganizowania duszpasterstwa akademickiego.

 

Styczeń 1954

Zatwierdzenie habilitacji

 

12 października 1954

Ksiądz doktor habilitowany Karol Wojtyła zostaje zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

4 lipca 1958

Ksiądz Karol Wojtyła jest mianowany przez papieża Piusa XII biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej i zostaje najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.

 

28 września 1958

Konsekracja biskupa Wojtyły w katedrze na Wawelu.

 

16 czerwca 1962

Po śmierci abpa Eugeniusza Baziaka zostaje wikariuszem kapituły, czyli tymczasowym zarządcą archidiecezji krakowskiej.

 

30 grudnia 1963

Papież Paweł VI mianuje Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim.

 

8 marca 1964

Ingres abpa Karola Wojtyły do archikatedry krakowskiej.

 

26 czerwca 1967

Abp Karol Wojtyła zostaje kreowany kardynałem przez papieża Pawła VI.

 

7-13 marca 1976

Kard. Wojtyła głosi rekolekcje wielkopostne dla papieża Pawła VI i Kurii Rzymskiej.

 

14 października 1978

Rozpoczyna się kolejne konklawe.

 

16 października 1978, ok. godz. 1715

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża;

Ok. godz. 1920 pierwsze wystąpienie publiczne i błogosławieństwo Urbi et Orbi.

 

22 października 1978

Uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II.

 

2-10 czerwca 1979

I Pielgrzymka do Polski.

 

13 maja 1981, ok. godz. 1719

Plac Świętego Piotra – zamach na życie Jana Pawła II.

 

16-23 czerwca 1983

II Podróż do Polski. Beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, br. Alberta Chmielowskiego i o. Rafała Kalinowskiego. Pielgrzymka odbyła się w stanie wojennym.

 

8-14 czerwca 1987

III pielgrzymka do Polski. Beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala, męczennika Dachau.

 

1-9 czerwca 1991

IV pielgrzymka do Polski. Beatyfikacja bpa Józefa Pelczara, m. Bolesławy Lament i o. Rafała Chylińskiego.

 

13-20 sierpnia 1991

VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie. Beatyfikacja Anieli Salawy. Pielgrzymka na Węgry.

 

20-22 maja 1995

V pielgrzymka do Polski – 22 maja (nieoficjalna). Pielgrzymka do Czech.

 

31 maja – 10 czerwca 1997

VI podróż do Polski. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu. Milenium śmierci św. Wojciecha – spotkanie z 7 prezydentami państw Europy środkowo-wschodniej. Kanonizacja bł. królowej Jadwigi i bł. Jana z Dukli, beatyfikacja m. Bernardyny Jabłońskiej i m. Marii Karłowskiej.

 

5-17 czerwca 1999

VII pielgrzymka do Polski. Kanonizacja bł. Kongi, beatyfikacja 108 męczenników II wojny światowej, ks. Stefana Frelichowskiego męczennika z tego samego okresu, matki Reginy Protmann i Edmunda Bojanowskiego. Przemówienie w parlamencie.

 

24-25 grudnia 1999

W Wigilię o północy Jan Paweł II otwiera Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, uroczyście inaugurując Wielki Jubileusz Roku 2000.

 

20-26 marca 2000

Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świętej.

 

30 kwietnia 2000

Kanonizacja bł. Fausty Kowalskiej, ustanowienie w całym Kościele święta Bożego Miłosierdzia.

 

16-19 sierpnia 2002

Ostatnia VIII pielgrzymka do Polski. Poświęcenia sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach i akt zawierzania  świata Bożemu Miłosierdziu, Msza na krakowskich Błoniach z udziałem 2,5 mln pielgrzymów. Beatyfikacja abp Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma i s. Sancji Szymkowiak.

 

14-15 sierpnia 2004

Pielgrzymka do Lourds (ostatnia, 104 pielgrzymka zagraniczna).

 

30 marca 2005

Ostatnie spotkanie z pielgrzymami przybyłymi na audiencję ogólną.

 

2 kwietnia 2005, godz. 2137

„Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca”

gallery/herbjp2