gallery/logo

tel.: (58) 561-95-11 / 665-337-161    e-mail: parafiasmetowo@gmail.com

gallery/naglowek_strona
gallery/swieca_pogrzeb
DIECEZJA PELPLIŃSKA
RADIO GŁOS
DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO RODZIN
CARITAS DIECEZJALNA

PROBOSZCZ

 

WIKARIUSZ

 

ORGANISTA

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

gallery/rycerstwo_logo

  W marcu 1985 roku z inicjatywy śp. Benedykta Noch, mieszkańca Smętowa Granicznego i o. Leopolda M. Chojnackiego, franciszkanina z Niepokalanowa w parafii pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym powstało Rycerstwo Niepokalanej. Ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia na którego czele stanął śp. Benedykt Noch, pełniący funkcję prezesa Zarządu.

   Łącząc razem ludzi wokół owocnej duchowej jedności z Niepokalaną Maryją, Rycerstwo Niepokalanej w Smętowie z każdym rokiem powiększało liczbę rycerzy w swoich szeregach. Objęło mieszkańców w każdym wieku i wszystkich zawodów, mężczyzn, kobiety, młodzież, dzieci. Stowarzyszenie prowadziło i prowadzi każdego do utworzenia szczególnych relacji osobowych z Najświętszą Maryją poprzez „Akt Jej Całkowitego Poświęcenia”. Insygniami Rycerzy Niepokalanej jest Cudowny Medalik, jako zewnętrzna oznaka życia Rycerzy poświęconego Panu Jezusowi Chrystusowi poprzez Jego Matkę. Medalik przypomina Rycerzom Niepokalanej, że przez ich zawierzenia, oni należą do Maryi Najświętszej, pracują do Niej i pozostają z Nią, aby ona mogła działać poprzez nich, aby oni stali się jej narzędziami w procesie ewangelizacji.

gallery/mi_medalik

   Rycerstwo Niepokalanej liczy ponad  Rycerzy. Organizowane są każdego roku pielgrzymki Sanktuariów Maryjnych po całej Polsce. W okresie letnim odbywają się rowerowe pielgrzymki do Sanktuarium Królowej Pomorza w Piasecznie k/Gniewa. Każdego roku Rycerze biorą udział w Krajowym Zjeździe Rycerzy Niepokalanej w Niepokalanowie. Każdego miesiąca w kościele parafialnym odbywają się modlitewne spotkania Rycerzy Niepokalanej. Rycerze biorą czynny udział w rekolekcjach, spotkaniach modlitewnych, zawodach sportowych itp. organizowanych przez Zarząd Krajowy Rycerstwa Niepokalanej.