gallery/logo

tel.: (58) 561-95-11 / 665-337-161    e-mail: parafiasmetowo@gmail.com

gallery/naglowek_strona
gallery/swieca_pogrzeb
DIECEZJA PELPLIŃSKA
RADIO GŁOS
DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO RODZIN
CARITAS DIECEZJALNA

PROBOSZCZ

 

WIKARIUSZ

 

ORGANISTA

CARITAS

gallery/caritaslogo
  Caritas  znaczy  miłość

    a  w Biblii -  „Deus caritas  est” - znaczy - Bóg jest miłością.

 

    Parafialny Zespól Caritas Parafii p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym  został powołany przez śp. Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę dekretem Nr 47/99  z dnia 17 listopada 1999r.

 

    Inicjatorką powstania i założycielką  Zespołu była Pani Teresa Wegner-Czajka i ona też pełniła funkcję prezesa  przez 14 lat do dnia śmierci.

    Zespół liczył 16 członków.

 Głównym celem działań PZC jest rozpoznawanie potrzeb, organizowanie i niesienie pomocy charytatywnej potrzebującym z  terenu parafii oraz mobilizowanie  wspólnoty parafii do czynienia miłosierdzia.

Z kart historii:

 

    Przez wszystkie lata aktywnie uczestniczymy  w niesieniu pomocy poszkodowanym w pożarach, powodziach i innych klęskach żywiołowych, czy to w formie datków pieniężnych czy zakupie odzieży, żywności , leków lub przyborów szkolnych.

Przeprowadzamy cykliczne akcje:

 

- od 10 lat organizujemy spotkania dla osób "nieco wcześniej urodzonych"

 

- realizujemy program PEAD – rozprowadzanie żywności dla potrzebujących

 

- corocznie uczestniczymy w akcji   "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" - sprzedaż  świec  wigilijnych

 

- organizujemy corocznie akcję "Dar serca" – zbiórkę żywności  w  okresie bożonarodzeniowym w sklepach z terenu parafii. Dzięki naszym darczyńcom

 

  przygotowujemy kilkadziesiąt paczek:

  • Dla dzieci ze słodyczami
  • Osób starszych  i samotnych z art. spożywczymi

 

- w Niedzielę Palmową organizujemy kiermasz świąteczny, na którym można zakupić  paschaliki, chlebki miłości, palmy i stroiki

 

- uczestniczymy  w akcji "Wakacje z Caritas" – wypoczynek letni w formie kolonii dla naszych najmłodszych pociech. Organizujemy też wycieczki do ciekawych miejsc. Byliśmy w Poznaniu, Zielonej Gorze, Kołobrzegu, Licheniu, Gnieźnie i wielu innych. Pływaliśmy statkami, jeździliśmy zabytkowymi kolejkami i  wojskowymi wozami bojowymi

 

- dotychczas byliśmy też współorganizatorami pikników parafialnych a w 2013 r. festynu parafialnego

 

- przeprowadzamy comiesięczne zbiórki do puszek przed kościołem

 

- jesteśmy też współorganizatorem akcji  "Cała Polska czyta dzieciom" I Gminnego Konkursu Twórczości Ks. Jana Twardowskiego.

 

    W działaniach naszych nieodłącznie wspomagają nas wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym. Koło to powstało 18 marca 2003 roku, a rolę opiekuna pełni  Dyrektor  Szkoły Pani Anna Knuta. Początkowo Koło liczyło 40 uczniów.

 

    Uczniowie niejednokrotnie ubogacali też  różnego rodzaju spotkania ciekawym programem  artystycznym.

09 stycznia 2016 otrzymaliśmy z rąk ks. Biskupa Ryszarda Kasyny wyróżnienie od Caritas Diecezji Pelplińskiej.

gallery/caritas 2016_1
gallery/caritas 2016_2
gallery/pdf ikonka
gallery/pdf ikonka
gallery/pdf ikonka